Info voor leerkrachten

20 JAAR PIERKESLOOP FEESTEDITE MET PARADE – zondag 1 oktober 2017                                        

(Voor een printversie van onderstaande info: klik hier)

OPGELET DIT JAAR STARTEN WE REEDS OM HALF TIEN

Maak goede afspraken met je leerlingen:

 • Waar en wanneer deel je de startnummers uit?
 • Brengen ze zelf veiligheidsspeldjes mee?

Pierkeshoedje:

 • voor elk ingeschreven kind is er een Pierkeshoedje. Deze zullen op de verzamelplek van jouw school liggen

Waar kan je afspreken met je leerlingen?

 • De tribune aan de overkant van de hoofdtribune zal dienen als verzamelplaats voor de scholen.
 • Neem een kijkje op het grondplan van de piste, u vindt er de naam van uw school terug, ook bij de 2 ingangen staan infoborden en uiteraard kan u altijd terecht bij de Pierkes

De Scholenparade:

 • Dit jaar starten wij met een scholenparade, vergelijkbaar met de Olympische spelen, een optocht, stoet van de scholen met als centraal thema Pierke, met beloningen voor de scholen voor creativiteit, materiaal, supportersactiviteiten, herkenbaarheid e.d. Ook de ouders zijn welkom mits ze deelnemen aan de feestgekte.
 • De optocht wordt voorafgegaan door de fanfare Vooruit met de Kuit. Die zorgt voor muzikale animatie en ondersteuning bij  het zingen van het makkelijk Pierkeslied/refrein. Elk kind ontvangt een Pierkeshoed en de tekst van het liedje staat op de achterzijde.
 • De stoet vertrek van de atletiekpiste richting uitgang Parking Burvenichstraat, naar de ingang Emanuel Hielstraat. Ook de buurt wordt hierbij betrokken om de kinderen maximaal te enthousiasmeren. Op de grote tribune is de jury aanwezig en kunnen de scholen zich van hun creatiefste kant laten zien. De jury kent punten toe waarmee centen voor sportmateriaal te verdienen zijn. Meer info hierover elders op de website.
 • Deelname aan de stoet is niet verplicht voor de Pierkesloop.
 • Veel verrassingen dus voor de kinderen en daar doen we het voor. Bij feest hoort niet alleen een stoet, een feesthoed van pierke, reus of fanfare maar ook een heuse grote verjaardagstaart, dit dankzij de medewerking van Hotelschool Gent studierichting Brood en Banketbakkerij. Kortom een Pierkesloop om niet te missen
 Voorinschrijvingen en afhalen borstnummers
 • Dit jaar opnieuw, kan u op 2 manieren inschrijven :
  • Mail de inschrijvingslijsten (1 voor elk leerjaar en geslacht afzonderlijk) naar catharina.segers@skynet.be
  • breng de lijsten binnen  op woensdag 27 september (14-17u) in de kantine van KRCGent.
  • Mogen wij aandringen zoveel mogelijk de deelnamelijsten vooraf te mailen, zodat wij alles kunnen voorbereiden en de wachttijden beperken. Wij geven u bovendien voorrang op de anderen.
 • U hoeft alleen nog de borstnummers op te pikken. De betaling bij voorkeur met overschrijving, cash betalen kan ook maar ook dit vraagt terug meer tijd om al de muntjes te tellen.
 • Mogen wij echter vragen, indien er nog inschrijvingen op school binnenkomen na woensdag, deze ten laatste op vrijdag 29 september 2017in het Clubhuis van Kon. Racing Club Gent Atletiek binnen te brengen  tussen 1 9u00 en 21u00 of te mailen. Daarna worden geen voorinschrijvingen meer aanvaard. Op zondag, de dag zelf kan dat je wel nog een daginschrijving regelen vanaf 8u30
 • LET WEL : alle borstnummers van de voorinschrijvingen dienen ook vooraf te worden afgehaald (woensdag/vrijdag)

Verzamelboxen:

 • De verzamelboxen bevinden zich op het grasveld van de piste.
 • De eerste start wordt gegeven om 10.15 uur. Elke wedstrijd komt aan voor het clubhuis.
 • Halverwege is er een korte pauze.

Gemeenschappelijke HIP HOP OPWARMING

 • Om 10 uur,  voor het  1°-2°-3° leerjaar, dit is een kwartuur voor de start van de eerste loop.
 • Om 11 uur  voor de laatste 3 jaren.
 • Er wordt in groep opgewarmd op het middenterrein De kinderen vertrekken vanuit hun boxen (per klasjaar).

Start wedstrijd:

 • De eerste start is voorzien om 10.15u.
 • Elk klas jaar vertrekt vanuit hun eigen box naar de startlijn. 
 • Enkel de leerlingen worden toegelaten op het middenterrein en de piste. Ouders kunnen enthousiast supporteren achter de omheining maar  MOGEN OM VEILIGHEIDSREDENEN NIET OVER DE PISTE LOPEN. Aankomst onder de triomfboog ter hoogte van het clubhuis en hoofdtribune.

Gekleurde kaartjes:

 • Let op het gekleurde kaartje! Dit kaartje wordt afgescheurd bij de aankomst als controle van deelname (geldprijzen scholen).
 • Indien kinderen stoppen of opgeven moeten ze ook hun kaartje, aan de verantwoordelijke van de aankomst, bezorgen.
 • GELIEVE DEZE KAARTJES TE VOORZIEN VAN EEN SCHOOLSTEMPEL voor de uitdeling van de nummers. (Kaartjes vooraan stempelen).
 • Kaartjes ZONDER schoolstempel komen NIET in aanmerking voor het scholenklassement.
Wanneer krijgen de atleetjes hun verrassingspakket?
 • Meteen bij de aankomst (=ter hoogte van de hoofdtribune) , krijgt iedere loper de Pierkesmedaille (speciale feestversie)en  een verrassingspakket met traktatie van Pierke (=ter hoogte aankomsttoren)

Ouders en lerarenloop:

 • Als afsluiter van de Pierkesloop is er de ouder- en lerarenloop op de piste  over een afstand van 1000m.
 • Naargelang het aantal inschrijvingen wordt er in 2 reeksen gelopen, eerst de vrouwen daarna de mannen.
 • Er is ook een officiële podiumhuldiging voorzien voor deze sportievelingen.
 • Bovendien tellen ze voor het eerst ook mee voor het scholenklassement. M.a.w. ouders en leerkrachten lopen mee voor de prijzen van de school.
 • Inschrijvingen kunnen tot ongeveer een half uur voor de start

Hapjes en drankjes:

 • Voor de 20 ste feesteditie gooien wij het over een totaal andere boeg, in onze gebruikelijke kantine en drankenwagen aan de hoofdtribune selecteerden wij een beperkt aanbod van dranken en enkele hongerstillers. Er zal enkel met drankenbonnetjes gewerkt worden.
 • Nieuw dit jaar : BISTRO PIERKE met  VOORAFBESTELLINGEN: geniet samen met de collega’s, ouders, kinderen nog meer van de Pierkesloop en maak er een echte uitstap van. Voor het oudercomité moet dit als muziek in de oren klinken. Bestel vooraf tijdig ontbijt, een hapje en aangepaste dranken naar keuze zodat u samen gezellig samen kan supporteren voor uw lievelingen. Wij verzorgen uw feesttafel- bistrotafel met naambordje van de school, op de toegewezen plek van de school. Wij VRAGEN  hiermee  dat NOCH DRINKS, NOCH VOEDING worden meegebracht . De opbrengst is namelijk noodzakelijk voor onze jeugdwerking. Kleine tekorten kunnen nog de dag zelf gekocht worden zolang de voorraad strekt natuurlijk. Wij danken u voor uw begrip en medewerking.  Met deze formule hopen wij efficiënter te werken, de wachttijden te beperken en de feestvreugde te vergroten

Receptie en uitreiking prijzen:

 • Na de herfstvakantie op maandag 6 november 2017 om 19u30 in het clubhuis van RCG.
 • De officiële uitnodiging volgt