Info voor leerkrachten, ouders en kinderen

De inschrijvingen gebeuren via de scholen door het invullen van de lijst en deze te bezorgen via pierkesloop@krcgentatletiek.be of op woensdag 29 september tussen 12u en 15u, dan kunnen ook de lege borstnummers waar kinderen hun naam op schrijven en eventueel versieren afgehaald worden. Het inschrijvingsbedrag van 3euro per leerling kan overgeschreven worden op de rekening van KRC Gent atletiek BE91 3631 6992 8276 (betalingsbewijs meebrengen) of ter plaatse betaald worden bij het afhalen van de nummers.

Als je met de school voorbereidende activiteiten doet mag je dat ons laten weten via Facebook of Instagram (@Pierkesloop) of mail een filmpje/foto naar pierkesloop@krcgatletiek.be. Bronzen medaillewinnaar Bashir Abdi motiveert alvast jullie leerlingen om deel te nemen https://www.facebook.com/Pierkesloop/videos/558099838946206

Tijdens het evenement gelden nog enkele maatregelen, zo vragen we aan de toeschouwers die zich verplaatsen om een mondmasker aan te houden.